1. ความพอดี 5  อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ  
  2  ความเพียร 6  พูดจริง  ทำจริง  
  3  ความรู้ตน 7  ความซื่อสัตย์  
  4  ต้องรู้จักรับและรู้จักให้ 8  หนังสือเป็นออมสิน  
    9 .การเอาชนะใจตน