...วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2552  พ.ต.อ.วรพล   ภู่ระหงษ์   ผกก.วท.เขต 24 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ไตรทศ  พนาวัลย์รักษา  รองผกก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา  โฉมงาม สว.อก.ฯ ,ด.ต.มงคล  จันทรปรีชายุทธ  , ด.ต.พศุตม์  อุปัญญ์ , จ.ส.ต.หญิงวรรณภา  วงศ์กาฬสินธุ์ และ ส.ต.อ.สัจจา  บุญญาสถิตย์   ได้เดินออกตรวจราชการ  วท.จว.ในสังกัด  ซึ่งได้แก่ วท.จว.ร้อยเอ็ด ,  วท.จว.กาฬสินธุ์  , วท.จว.นครพนม และ วท.จว.มุกดาหาร  โดยการตรวจราชการเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย  ส่วนข้อบกพร่องต่างๆ  วท.เขต 24  ได้กำชับและสั่งการ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

วันที่ 26 ก.พ.2552  เวลา  07.00 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์ตู้ จาก จว.สกลนคร ถึง วท.จว.ร้อยเอ็ด ในเวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย  สุ่มไพบูลย์  นวท.(สบ2) หน.วท.จว.ร้อยเอ็ด และ พ.ต.ต.หญิงมนัฏฐ์ชนก  มหาชนะวงศ์  นวท.(สบ2) ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ วท.จว.ร้อยเอ็ดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   

วันที่ 26 ก.พ.2552  เวลา  12.30 น. ออกเดินทางจาก จว.ร้อยเอ็ด ถึง วท.จว.กาฬสินธุ์ ในเวลา 13.30 น.  ร.ต.อ.เกียรติก้อง  เงินสง่า  นวท.(สบ1)  ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ วท.จว.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ และรอรับการตรวจ

วันที่ 25 มี.ค.2552  เวลา  08.30 น. ออกเดินทางจาก วท.เขต 24  ถึง วท.จว.นครพนม ในเวลา 09.30 น.  พ.ต.ต.ศุภกฤษ  ทองลิ่ม  นวท.(สบ2) หน.วท.จว.นครพนม พร้อมข้าราชการตำรวจ วท.จว.นครพนม ให้การต้อนรับ และรอรับการตรวจ

วันที่ 25 มี.ค.2552  เวลา  12.30 น. ออกเดินทางจาก วท.จว.นครพนม ถึง วท.จว.มุกดาหาร ในเวลา 14.30 น.  พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์   บัวศรี  นวท.(สบ2) หน.วท.จว.มุกดาหาร พร้อมข้าราชการตำรวจ วท.จว.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ และรอรับการตรวจ   เสร็จภารกิจเดินทางกลับในเวลา  16.00 น.

วิทยาการเขต 24 สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  0-4271-4911 FAX 0-4271-4911 มท.48576 , 48135 , 48125