เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2551  ข้าราชการตำรวจ วทเขต 24  เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-cop   ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training Room) ภ.จว.สกลนคร 

พ.ต.อ.วรพล  ภู่ระหงษ์  ผกก.วท.เขต 24  นำข้าราชการตำรวจ วท.เขต 24 เข้ารับการฝึกอบรมฯ อย่างแข็งขัน
 
   
       
 
 
 

 

"