วันที่  7 ม.ค. 2551  เวลา 09.00 น.    พล.ต.ท.ปรัชญา  สุทธปรีดา  จตร.(สบ8)    พร้อมด้วย
พล.ต.ต.มุ่ง  สินเจริญ  ผบก.ประจำ สง.ผบ  , พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย  อายุโย  ผกก.กต.3 จต. , .ต.อ.หญิงพิมพ์พรรณ  พุทธรักษ์กุล  ผกก.กต.1 จต. และ ว่าที่ ร.ต.ต.มานพ  วงศ์ประเสริฐ  รอง สว.กต.4 จต.
....เดินทางตรวจราชการ วิทยาการเขต 24  ตามหมายกำหนดการงานตรวจราชการ ในพื้นที่ บช.ตชด. , บช.ส. และ สนว.ตร. ในเขต จว.สกลนคร , นครพนม และ จว.หนองคาย เขตตรวจราชการ 6 จต. (ชุดที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-13 ม.ค.2551
.....เดินทางถึง มี พล.ต.ต.อุดม  จำปาจันทร์  ผบก.ภ.จว.สกลนคร , พ.ต.อ.วรพล  ภู่ระหงษ์  ผกก.วท.เขต 24  พร้อมเหล่าข้าราชการ วท.เขต 24 .และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
....เวลา 12.00 น. เดินทางกลับ
      
       
     

 
 
 
 

 

"