....พ.ต.อ.วรพล  ภู่ระหงษ์  ผกก.วท.เขต 24  ได้บริจาคเสื้อผ้าที่ใช้ได้ในสภาพดี  เพื่อสนับสนุนกิจการของร้านคุ้มของ วท.เขต 24  ที่ได้ดำเนินการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามโครงการนี้ ในราคาย่อมเยาว์  ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  รู้จักการพึ่งพาตนเอง  ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่วนรายได้ที่ขายสินค้านั้น นำเข้ากองทุนของหน่วยงาน เพื่อใช้ในกิจการที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนงานราชการต่อไป....

วิทยาการเขต 24 สกลนคร ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  0-4271-4911 FAX 0-4271-4911 มท.48576 , 48135 , 48125