19  ธ.ค.2550 เวลา 0900 น. พ.ต.อ.วรพล  ภู่ระหงษ์  ผกก.วท.เขต 24 
เรียก หน.วท. ในสังกัดประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน   ณ  วท.เขต 24 

       
       
     

 
       
 
 
 
 
 

 

"