งานทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
     
  1. รวบรวมจัดทำดัชนีเพื่อการตรวจสอบ  
  2. รวบรวมประวัติของบุคคลที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ จัดทำประวัติอาชญากรส่งตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินการสอดส่องพฤติการณ์ และความเคลื่อนไหวของบุคคลผู้พักการลงโทษ บุคคลพ้นโทษ ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผู้ร้ายท้องถิ่น ตามระเบียบ  
  3. จัดทำดัชนีทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย และประกาศสืบจับบุคคลที่ต้องการตัวประกาศสืบหาทรัพย์ที่หาย หรือประทุษร้าย  
  4. ขอความร่วมมือไปยังโรงรับจำนำ หรือร้านค้าของเก่าเพื่อสืบหาทรัพย์ที่ถูกโจรกรรม  
  5. รวบรวมแผนประทุษกรรมจัดการแยกตามหลักวิชาและจัดทำสมุดภาพคนร้ายเพื่อให้ความร่วมมือแก่ผู้สืบสวนในการใช้ประโยชน์จากแผนประทุษกรรมและสมุดภาพคนร้าย  
  6. รวบรวมภาพถ่าย ประวัติคนหายพลัดหลงเพื่อออกประกาศสืบหาติดตามหรือแจ้งข่าวไปยังสถานีตำรวจต่างๆ เพื่อสืบสวนค้นหา  
  7. ติดต่อประสานงานกับกองทะเบียนประวัติ และสอดส่องให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของหน่วยวิทยาการจังหวัดเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร  
  8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย